Akreditace a členství

Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)

BRITISH BUSINESS SCHOOL je akreditovaným členem britské organizace ASIC, která je prestižní autoritou na poli vzdělávacích organizací a poskytovatelů distančního a online vzdělávání v rámci celého světa. ASIC je členem CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Ve Velké Británii je uznána úřadem UK Visas and Immigration (UKVI) a je rovněž i členem BQF (British Quality Foundation), ENQA (European Network for Quality Assurance) a institucionálním členem EDEN (European Distance and E-Learning Network).

 

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

BRITISH BUSINESS SCHOOL je členem organizace ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), která patří mezi nejprestižnější a nejkvalitnější akreditační organizace na celém světě. ACBSP dohlíží na kvalitu, integritu a výjimečnou úroveň studijních programů, které se zaměřují na business, účetnictví a další oblasti spojené s podnikáním. ACBSP podporuje a oceňuje vynikající úroveň v poskytování vzdělávání a zaštiťuje tak výhradně ty nejkvalitnější vzdělávací instituce.

 

International Education Society

International Education Society, London (IES) je největší institucí specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů, škol a univerzit po celém světě, která byla založena v roce 1997 jako nástupnická organizace programu evropského společenství YOUTH. Hlavní činností IES je sjednotit kritéria kvality a stanovit vysokou úroveň vzdělávání. BRITISH BUSINESS SCHOOL je IES certifikována s uděleným ratingem BB, tj. spolehlivé instituce dosahující trvale dobrých výsledků. Naši absolventi tak mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát IES standardně vydávaný v anglickém jazyce a v překladu do úředního jazyka.

 

International Certification Institute

Společnost International Certification Institute (ICI) byla založena v roce 2019. Ve stejném roce došlo k propojení se společností International Education Society (IES). ICI a IES realizují společný projekt Certificate. Certifikované instituce získávají automaticky certifikaci obou společností.

 

European Association for Distance Learning

EADL je evropská asociace zastupující všechny soukromé a nestátní evropské organizace, které nabízejí vysokou kvalitu distančního vzdělávání. EADL si klade za cíl zlepšit kvalitu distančního vzdělávání s maximálním přínosem pro studenty. Všichni členové musí splňovat standardy kvality EADL, které jsou sepsány v souladu s jejím kodexem. Členství EADL je považováno jako záruka kvality vzdělávací instituce.

 

International Association for Distance Learning

The International Assotiation for Distance Learning, neboli mezinárodní asociace pro distanční vzdělávání, byla založena na podporu kvality distančního vzdělávání a odborné přípravy. Asociace zajišťuje benchmarking a schvaluje programy distančního vzdělávání a jejich poskytovatele. Mezi členy IADL patří školy, vzdělávací webové stránky, soukromé školicí společnosti, univerzity, vysoké školy a další organizace ze všech pěti kontinentů. Členské organizace musí projít přísným schvalovacím procesem, v němž se hodnotí administrativní úroveň poskytovatele vzdělávacích kurzů, jeho výukové metody či studijní a propagační materiály.

 

Asociace MBA

Členství v asociaci deklaruje vysoký standard ve všech činnostech a aktivitách těchto organizací, především pak v úrovni programů studia MBA, kvalitě výukových metod, kvalifikace lektorského týmu, úrovni studijního prostředí a mnohém dalším. Členství v Asociaci MBA tak díky této garanci může být dalším kritériem pro zájemce o studium profesních programů při výběru školy, na které chtějí studium absolvovat.

 

European Association for International Education

EAIE je neziskovou organizací, jejímž posláním je profesionalizovat všechny členy organizace a aktivně sloužit všem, kteří se podílí na internacionalizaci vyššího vzdělávání. Asociace sídlí v Amsterodamu a má přibližně 2 500 členů v 80 zemích celého světa. Profesionálům z akademického i neakademického prostředí pomáhá nacházet vždy ta nejlepší řešení a praktické postupy pro proces internacionalizace dané vzdělávací společnosti. Ve spolupráci s klíčovými partnery prosazuje asociace zájmy svých členských organizací a pracuje tak na pozvednutí oblasti mezinárodního vyššího vzdělávání v rámci Evropy i celého světa.​

 

International Council for Open and Distance Education

Patříme mezi členy organizace ICDE, která vytváří mezinárodní záštitu pro otevřené, distanční, flexibilní a online vzdělávání. Spolu s klíčovým partnerem UNESCO sdílí myšlenku „právo na vzdělání pro všechny“. Je rovněž podporovatelem využívání nových metod a technologií v oblasti vzdělávání a dbá o rovný přístup a kvalitu vzdělávání prostřednictvím e-learningu. Organizace byla založena v Kanadě v roce 1938 a v současnosti sdružuje členy z více jak 60 zemí světa. Hlavní ústředí organizace sídlí v Oslu a její činnost je finančně podporována i norským ministerstvem školství, vědy a výzkumu.

 

Association for Educational Communications and Technology

AECT je přední světovou organizací, která se specializuje v rámci vědy a výzkumu na vývoj vzdělávacích technologií a inovací. Její historie byla započata již v roce 1923, kdy byla založena ve Washingtonu. Sdružuje profesionály i odborníky, kteří svou vědeckou a výzkumnou činností přispívají k rozšiřování znalostní základny v oblasti vzdělávání. Asociace se aktivně podílí na návrzích výuky a systematickém přístupu k učení a podporuje vysoké standardy na poli vzdělávání. Je mezinárodní platformou pro vývoj a šíření nových vzdělávacích přístupů, zlepšování modelů výuky a efektivitu učení.

 

ICC – International Chamber of Commerce

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) je světová obchodní organizace, jejímž posláním je podporovat otevřený obchod a investice a pomoci podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti stále integrovanější světové ekonomiky.

 

Česká manažerská asociace (ČMA)

ČMA se zaměřuje na manažery, podnikatele, lídry bez ohledu na profesi a jejím hlavním posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů, včetně jejich schopnosti vést pracovní týmy. Mezi její cíle patří zvyšování prestiže manažerské profese, působení na zvyšování podnikatelské výkonnosti a spolupráce s výzkumnými institucemi a vysokými školami. Již od počátku asociace akcentovala etiku podnikání a jako první vydala Etický kodex manažera.

 

Ministerstvo vnitra České republiky

BRITISH BUSINESS SCHOOL je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra České republiky dle ust. § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Společnost je akreditovaná pod číslem akreditace: AK/I-2/2021. Tato akreditace umožňuje uznat studijní programy MBA jako povinné vzdělávání vyšších úředníků územních samosprávných celků.

 

British Chamber of Commerce

The British Chamber of Commerce působí v České republice již od roku 1997. Od té doby se členská základna rozrostla na více než 240 společností, od majoritních investorů, po jednotlivé podnikatele, kteří reprezentují britské zájmy v České republice. Primárním cílem komory je zlepšení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británií, zdokonalení soutěžního a obchodního prostředí v České republice a poskytnutí zázemí pro vznik nových obchodních příležitostí.

 

Hospodářská komora České Republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Jejím hlavním posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji, o právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit, zajišťuje hospodářský styk se zahraničím, poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby či zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání.

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Cílem Asociace je prosazovat zájmy a potřeby institucí poskytujících vzdělávání dospělých. Sdružuje profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracuje se státními orgány a dalšími subjekty při přípravě a zavádění legislativních opatření ve vzdělávání. Mimo to organizuje odborné akce, vydává odborné publikace a reprezentuje své členy na různých tuzemských a mezinárodních sdruženích. AIVD ČR je členem European Assotiation for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je také zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, v Národním poradenském fóru, v Expertní skupině MŠMT a v Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT.

 

Principles for Responsible Management Education

Hlavním cílem PRME je inspirovat a globálně podporovat odpovědné vzdělání v oblasti managementu, vedení a výzkumu. Vznik společnosti PRME inspirovaly mezinárodně uznávané hodnoty, jako jsou principy iniciativy Organizace spojených národů Global Compact. Mezi institucemi poskytujícími manažerské vzdělání se tak snaží vybudovat stálý proces zdokonalování za účelem vzniku nové generace obchodníků a manažerů, jež budou schopni řešit komplexní problémy, se kterými se potýkají dnešní podniky a celkově společnost 21. století.

 

Česká andragogická společnost

Česká andragogická společnost je občanské sdružení založené 4. listopadu 2008 skupinou předních českých andragogů v čele s doc. PhDr. Jaroslavem Veteškou, Ph.D. Jde o nepolitické, dobrovolné uskupení odborníků na vzdělávání dospělých, které sdružuje odborníky z akademické i komerční sféry. Mezi členy patří vysokoškolští pracovníci, manažeři, lektoři, učitelé, tutoři, poradci, studenti a další sympatizanti z oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle