Často kladené otázky

Proč studovat na BRITISH BUSINESS SCHOOL?

BRITISH BUSINESS SCHOOL je profesionální vzdělávací organizace se specializací na profesně vzdělávací programy MBA, BBA, LLM a DBA zaměřené na rozšíření manažerských dovedností. Studium v délce 1 roku je zajišťováno prvotřídními lektory na vysoce odborné úrovni, kteří vynikají svými dlouholetými zkušenostmi, a jejich výuka je založena především na aplikaci teoretických znalostí do praxe. Vzdělávací programy mají flexibilní kombinovanou formu a jsou plně přizpůsobené časovým možnostem studenta. Výuka probíhá vždy v sobotu v českém jazyce. Více informací o výhodách studia naleznete zde.

Jaké jsou podmínky přijetí?

Uchazeč o studium profesního programu MBA (Master of Business Administration) musí splňovat následující podmínky:

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

 • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doložená dostatečná praxe v řídicí či manažerské pozici (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

 • ke studiu MBA přijímáme bez přijímacích zkoušek

Uchazeč o studium profesního programu BBA (Bachelor of Business Administration) musí splňovat následující podmínky:

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

 • ke studiu BBA přijímáme bez přijímacích zkoušek

Uchazeč o studium profesního programu LLM (Master of Laws) musí splňovat následující podmínky:

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

 • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doložená dostatečná praxe v řídicí či manažerské pozici (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

 • ke studiu MBA přijímáme bez přijímacích zkoušek

Uchazeč o studium profesního programu DBA musí splňovat následující podmínky:

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

 • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na magisterském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu MBA

 • prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici v délce minimálně 5 let (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

 • ke studiu DBA přijímáme bez přijímacích zkoušek

Lze MBA studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?

Ano, ke studiu může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, a to v případě, že prokáže dostatečnou praxi na manažerské pozici. O této skutečnosti rozhoduje vedení BRITISH BUSINESS SCHOOL.

Je potřeba absolvovat přijímací zkoušky?

Ne, na programy MBA, BBA, LLM a DBA není potřeba skládat žádné přijímací zkoušky. Více informací naleznete zde.

Kdy jsou otevírány programy?

Studium zahajujeme 3x ročně: březen, květen a listopad.

Je možné platit za studium ve více splátkách?

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od vystavení faktury. Následující splátky jsou vystaveny dle dohodnutého splátkového kalendáře.

Lze podat přihlášku elektronicky?

Ano, přihlášku lze poslat jak elektronicky přes naše internetové stránky, tak i poštou na naši adresu. Elektronickou přihlášku naleznete zde.

Jaký je poplatek při podání přihlášky?

Při podání přihlášky se neplatí žádný manipulační poplatek. Podání přihlášky je tedy zcela zdarma. Více informací naleznete zde.

Co následuje po podání přihlášky?

Pokud je přihláška řádně vyplněna a jsou k ní přiloženy kopie diplomu nebo maturitního vysvědčení a dokladu o praxi, do následujícího pracovního týdne je uchazečům zasláno rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouva o studiu.

První faktura je studentovi vystavena na základě dohody, nejpozději dva týdny před konaným seminářem.

Po doručení podepsané smlouvy a proplacení faktury jsou uchazečům zaslány přístupové údaje do studentské sekce, nejpozději však týden před konáním prvního semináře.

V jakém jazyce probíhá studium?

Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském. Anglická verze programu Management a Leadership se vyučuje v angličtině.

Jakým způsobem probíhá studium?

Studium programu MBA na BRITISH BUSINESS SCHOOL se skládá z deseti specializovaných modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Výuka programů pak probíhá kombinovanou formou – na začátku semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře s interaktivní výukou zaměřenou na praxi pod vedením odborných lektorů. Dále pak studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít veškeré výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní čtyř celodenních seminářůzbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně musí obhájit. Více informací o studiu naleznete zde.

Jak dlouhé je studium?

Programy MBA, BBA, LLM a DBA jsou rozděleny do dvou semestrů. V ideálním případě tedy studium trvá 1 rok. Více informací naleznete zde.

Jak se dostanu do studentské sekce?

Při zahájení studia je každému studentovi přiřazeno přihlašovací jméno a heslo. Pomocí těchto údajů se poté přihlásí do studentské sekce, která je zobrazena na našich internetových stránkách. Více informací naleznete zde.

Jsou semináře povinné?

Semináře nejsou povinné, ale účast na nich doporučujeme. Jednak se zde seznámíte s lektory, kteří Vás budou danými moduly provázet, ale také se dozvíte spoustu potřebných informací, které se Vám budou hodit při studiu i v životě. Více informací naleznete zde.

Kolik stran musí mít jednotlivé práce?

Jednotlivé seminární práce musí obsahovat minimálně 10 normostran. Při studiu musí závěrečná práce obsahovat minimálně 40 normostran čistého textu. Více informací získáte po dohodě s lektorem nebo je naleznete zde.

Jakým způsobem je studium zakončeno a jaké jsou podmínky pro udělení diplomu a užívání MBA titulu?

Na konci studia každý student vypracovává závěrečnou práci, kterou následně musí obhájit. Žádné jiné zkoušky či testy studenta nečekají. Po splnění všech studijních povinností pak student obdrží titul MBA, který představuje potvrzení o absolvování profesního vzdělávacího programu. Nositelé tohoto titulu tak získávají výrazný náskok na trhu práce před ostatními pracovníky daného oboru a zvyšují svou šanci na uplatnění v managementu velkých nadnárodních společností. Titul MBA se uvádí za jménem.

Lze studium prodloužit?

Nesplní-li student předepsané studijní povinnosti (odevzdání seminárních prací, odevzdání závěrečné práce, obhajoba závěrečné práce), může si studium prodloužit až o 6 měsíců a to opakovaně.

Kdo patří mezi lektory?

Lektorský tým BRITISH BUSINESS SCHOOL je sestaven z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Jedná se především o špičkové profesionály s mnohaletou praxí, kteří jsou připraveni svým studentům nejen předat to nejdůležitější z dané problematiky, ale především je naučit, jak tyto informace použít v praktických situacích. Seznam našich lektorů naleznetezde.

Může hradit MBA i zaměstnavatel?

Studium MBA je daňově uznatelná položka, již může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj svých zaměstnanců. V takovém případě je vhodné studium zaměstnance zakotvit do dodatku pracovní smlouvy jako podmínku, že si zaměstnanec studiem MBA prohloubí znalosti za účelem udržování odborné kvalifikace.

Je titul MBA mezinárodně uznávaný?

Rozhodnutí ohledně nostrifikace záleží na konkrétní firmě či instituci a na legislativě dané země, každopádně titul MBA se v zahraniční manažerské praxi používá. Jedná se o profesní vzdělání, osvědčující získání špičkových manažerských dovedností a předpokladů pro rychlý postup v manažerské kariéře. V manažerské praxi je titul MBA globálně uznáván.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle