Finanční management a řízení nákladů

Anotace

Finanční management zdravotních zařízení je nejslabším článkem řízení zdravotnictví. Zejména nemocnice nevyužívají správným způsobem pravidla finančního řízení, protože hlavní pozornost věnují nákladům a výnosům, a jen v minimální míře se zabývají řízením finančních toků, pracovním kapitálem a jen ve velmi výjimečných případech provádějí kauzální finanční analýzy jako zdroje pro vrcholové řízení. Převládají statické pohledy na rozpočtování nákladů, bez využívání moderních metod plánování nákladů a jejich řízení. Modul obsahuje výklad nejzákladnějších pojmů tak, aby byly správně pochopeny i pro neekonomy. Zároveň poskytuje návod k tomu, aby manažeři iniciovali zavedení nových metod do řízení ekonomiky zdravotních zařízení.


Doporučená literatura

  • Drury, C.: Management & cost accounting. 5th ed. London: Thomson, 2000. ISBN 1861525362
  • Fibírová, J.: Reporting – moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0482-X
  • Gladkij, I.: Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-996-8
  • Král, B.: Manažerské účetnictví. Management Press, Praha. ISBN 978-80- 7261-217-8
  • Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy. Grada Publishing, Praha, 2005. ISBN 80-247-1046-3

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle