Hlavní principy a management veřejné správy

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit se s metodami, postupy a zásadami managementu v podmínkách veřejné správy. Pochopit roli managementu v orgánech veřejné správy znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování veřejnoprávních institucí v podmínkách tržního hospodářství. Cílem modulu je také poukázat na využití manažerských funkcí včetně jejich specifik v tomto prostředí a aplikaci moderních trendů do podmínek veřejné správy.


Doporučená literatura

  • David Špaček: Public management v teorii a praxi, C.H.Beck 2016
  • Ladislav Blažek: Management, organizování, rozhodování, ovlivňování – 2., rozšířené vydání, Grada 2014
  • Jaromír Veber a kol.: Management – Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. aktualizované vydání, Management Press 2014
  • Alena Kerlinová, Eva Tomášková: Management veřejné správy, Munipress 2014
  • Petr Jedinák: Profese manažera v organizacích veřejné správy, Vebrum 2012

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle