Hospodářská soutěž, právo nekalé soutěže

Anotace

Modul se zaměřuje na právo nekalé soutěže a hospodářskou soutěž, její pravidla a její narušování. Jeho cílem je seznámit studenty, na základě rozhodovací praxe především soudních orgánů EU, ale i Evropské komise, případně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), s významem hospodářské a nekalé soutěže jako takové, s jednotlivými prvky nedovolených způsobů účasti na nekalé soutěži, jejich skutkovými podstatami a také s právními prostředky ochrany proti takovému jednání.


Doporučená literatura

  • Munková, J., Svoboda, P., a kol. Soutěžní právo. 2. vyd., Praha: C. H. Beck: 2012. ISBN 978-80-7400-424-7
  • Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-583- 4
  • nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže
  • Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle