Institucionální uspořádání EU a evropská integrace

Anotace

Modul je koncipován jako základní deskripce a vysvětlení politického a ekonomického systému Evropské unie. Pozornost bude především věnována 4 hlavním liniím evropské integrace: 1) Smluvní vývoj, 2) Instituce, jejich vývoj a legislativní procedury v ES/EU (včetně politik EU), 3) Ekonomická integrace (od zóny volného obchodu k hospodářské a měnové unii a 4) Rozšiřovací vlny ES/EU.


Doporučená literatura

  • Fiala, P., Krutílek, O., Pitrová, M.: Evropská unie. Centrum pro studium demokracie, Brno, 2018, ISBN 978-807-7325-236
  • LACINA, Lubor, Petr STREJČEK a Petr BLÍŽKOVSKÝ. Učebnice evropské integrace. 4. přepracované a aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-104-9
  • Fiala, Petr: Evropský mezičas. Barrister, Brno, 2010. ISBN 978-808-7029-992
  • Fiala, P., Pitrová, M. (eds.): Rozšiřování ES/EU. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno, 2002. ISBN 80-210-2645-6
  • Booker, Ch., North, R.: Skryté dějiny evropské integrace od roku 1918 do současnosti. Barrister, Brno, 2006. ISBN 80-736-4026-0

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle