Investice a finanční plánování

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s teorií, principy a praktickými postupy dlouhodobého finančního managementu tak, jak jsou uplatňovány v podmínkách investování a financování podniků v ČR. Studenti se seznámí se základními determinantami, které ovlivňují výši hodnoty peněz v čase, s metodami hodnocení investičních projektů a dalšími důležitými oblastmi investičního rozhodování.


Doporučená literatura

  • Valach, J. a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, Praha, 2010
  • Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. C.H. Beck, Praha, 2007
  • Nývltová, R., Marinič, P.: Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy. Grada Publishing, Praha, 2010
  • Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy - Manažerské účetnictví v praxi. Grada Publishing, Praha, 2009
  • Marek, P. a kol.: Studijní průvodce financemi podniku. Ekopress, Praha, 2006

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle