Katastr nemovitostí – zdroj cenných obchodních informací

Anotace

Cílem modulu je seznámit posluchače s nejznámějším veřejným seznamem (ve smyslu § 980 a násl. NOZ) a naprosto zásadním zdrojem dat o nemovitostech (které jsou předmětem jeho evidence) v České republice.

Informacemi, resp. cennými obchodními informacemi se však tato data stanou až v okamžiku, kdy skutečně porozumíme jejich obsahu, tj. co přesně daný zápis znamená, co ještě dalšího může znamenat a naopak co znamená, pokud tam takový zápis není, či pokud je proveden jiným způsobem.

Úspěšným absolventům tohoto modulu poskytne nezanedbatelnou konkurenční výhodu proti ostatním aktérům na lukrativním trhu businessu s real estates.


Doporučená literatura

  • Syruček, V., Sabotinov, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1263 stran. ISBN 978-80-7400-776-7
  • Borovička, P., Holý, J., Šustrová, D., Katastrální zákon. Praktický komentář. 2. vydání. Praha: Woltres Kluwer, 2020
  • Pavelec, J., Zápisy práv do katastru nemovitostí. Praha. Woltres Kluwer

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle