Krizové řízení a řízení změn

Anotace

Modul je úvodem do problematiky krizového řízení a řízení změn v oblasti zdravotnictví. Cílem je seznámit se se základními východisky krizového managementu, vývojovými stádii krize, systémy včasného varování před krizí, okamžitými opatřeními při krizi a přístupy k řízení změn. Krizový management v sobě obsahuje v praktické a utilitární podobě všechny prvky efektivního managementu. Má-li organizace dosáhnout stanovených cílů, tak musí využívat všechny znalosti a schopnosti k řízení organizace jak na straně managementu, tak na straně jeho spolupracovníků.


Doporučená literatura

  • KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0681-3
  • KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2., aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-314-4
  • KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012. Expert. ISBN 978-80-247-4564-0
  • SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9
  • BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Praha: Management Press, 1994. 127 s. ISBN 80-85603-62-4

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle