Marketingová komunikace a public relations

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty zásadám marketingové komunikace v dnešním světě informací a moderních informačních technologií. Studenti si osvojí jednotlivé nástroje komerčních komunikací a to v aplikační rovině. Pozornost je věnována problematice PR jako jedné z forem komerčních a marketingových komunikací. Důraz je přitom kladen na uplatnění komunikačního mixu v rámci integrovaných marketingových komunikací se zdůrazněním 360 stupňové komunikace.


Doporučená literatura

  • Vysekalová, J., Mikeš, J.,: Reklama (Jak dělat reklamu), 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7
  • Bárta, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail marketing, Management Press, Praha, 2009. ISBN 978-80-7261-167-6
  • Horáková, I.; Stejskalová, D.; Škapová, H.: Strategie firemní komunikace, 2. vydání, Management Press, Praha, 2008
  • Němec,P.: Integrovaná komunikace korporací, Praha, Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2006.
  • Black, S.: Nejúčinnější propagace – Public relations, Praha, Grada, 1994

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle