Mezinárodní obchodní právo

Anotace

Cílem tohoto modulu je poskytnout stručný přehled o podstatě mezinárodní obchodní politiky, nástrojích její realizace a principech mnohostranného obchodního systému. Studenti budou podrobně seznámeni nejen s autonomními a smluvními nástroji zahraničně-obchodní politiky zemí, ale také se základními směry obchodní politiky, přičemž budou diskutovat o jejich uplatňování v mezinárodním obchodě a budou rovněž hodnotit a komparovat úspěšnost obchodních strategií u vybraných zemí.


Doporučená literatura

  • Rozehnalová N.: Právo mezinárodního obchodu. Wolters Kluver, Praha, 2010
  • Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. ASPI, Wolters Kluwer, Praha, 2008.
  • Waisová, Š.: Mezinárodní organizace a režimy. Eurolex Bohemia, Praha, 2003
  • Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Brno, 2004
  • Rozehnalová, N.: Právo Světové obchodní organizace a další vybrané otázky mezinárodního ekonomického práva. MU Brno, 2010

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle