Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

Anotace

Cílem modulu je vysvětlit základní pojmy a postupy v oblasti zavádění systémů kvality a bezpečí do zdravotnických zařízení v České republice a popsat procesy, které směřují k získání národních či mezinárodních standardů kvality. Posláním zdravotnických institucí je poskytovat kvalitní, účinnou, hospodárnou a vysoce odbornou péči o pacienty. Za tímto účelem je nutné vytvářet prostředí, v němž lze takové cíle uskutečňovat. Zvolený postup, který směřuje k získání akreditace či certifikace, vyžaduje hluboké a esenciální zásahy do struktury, provozu, financování i řízení organizace. Dosáhnout národních a mezinárodních standardů kvality je tak do budoucna procesem nezbytným a nevyhnutelným.


Doporučená literatura

  • Gladkij, I., Heger, L., Strnad, L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, Brno, 1999
  • Škrla, P., Škrlová, M.: Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Grada Publishing, Praha, 2008
  • Madar, J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Grada Publishing, Praha, 2004
  • Marx, D., Vlček, F. (eds.): Národní akreditační standardy pro nemocnice. Spojená akreditační komise společně s nakladatelstvím TIGIS, Praha, 2009 of the Committee of Ministers to Member States on the Development and Implementation of Quality Improvement Systems (QIS) in Health Care. Brussels, 1997
  • Gladkij, I. a kol.: Management ve zdravotnictví. Computer Press, Praha, 2003

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle