Personální management

Anotace

Cílem je seznámit studenty s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Cílem modulu je také definovat personální práci v organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, definovat pojmy personální strategie a personální politika a chápat vztah mezi nimi. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.


Doporučená literatura

  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3
  • Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4
  • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů; Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha, 2003. ISBN 80-7261-033-3
  • Kociánová, R.: Personální řízení; Východiska a vývoj. Grada Publishing, Praha, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5
  • Ulrich, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle