Personální management

Anotace

Cílem je seznámit studenty s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami v oblasti zdravotnictví. Cílem modulu je také definovat personální práci ve zdravotnické organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, definovat pojmy personální strategie a personální politika a chápat vztah mezi nimi. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.


Doporučená literatura

  • Armstrong M.: Řízení lidských zdrojů -- Nejnovější trendy a postupy, Grada 2007
  • Koubek J.: Řízení lidských zdrojů, Management Press, 2008
  • Veber J.: Management, Management Press 2011
  • Hamel G.: Budoucnost managementu, Management Press, Praha 2008
  • Goleman D.: Emoční inteligence, Columbus 1997

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle