Psychologie práce a organizace

Anotace

Modul seznámí účastníky s tématem psychologie práce a organizace. Tento modul je ukotven v oblasti Sociologie a psychologie. Poznání možností rozvoje zaměstnanců a celé organizace díky znalostí psychologie práce a organizace je jedním z předpokladů úspěšného fungování ve firemním prostředí. V modulu jsou zahrnuty informace z oblasti základů psychologie práce a organizace, vč. nejčastěji používaných nástrojů. Na tuto kapitolu navazuje pojednání o proměnách trhu práce a firemního fungování. Ve druhé polovině studijních materiálů jsou představena vybraná témata psychologie práce a organizace, a to konkrétně řízení znalostí a talentů v organizaci. Další klíčová témata modulu budou rozebrána v rámci praktické výuky.


Doporučená literatura

  • ARMSTRONG, M. (2007). Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada
  • BLAŽEK, J. – UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje. Praha, Karolinum
  • KOCIANOVÁ, Renata (2012). Personální řízení – Východiska a vývoj. 2. přepracované a rozšířené vydání. ISBN: 978-80-247-3269-5
  • PITRA, Zbyněk. Management transferu znalostí. Studijní opora pro studenty kombinovaného studia. 2018
  • RUDÁ, A. (2016). Psychologie práce a organizace. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle