Sociální psychologie

Anotace

Sociální psychologie je základní psychologickou disciplínou, nacházející se na pomezí mezi psychologií a sociologií. Lze ji zkoumat z obou hledisek – psychologického i sociologického. Psychologické hledisko je více orientováno na jednotlivce, jeho individuální vnímání sociálních situací a ovlivňování jeho kognitivních procesů. Z hlediska sociologie se sociální psychologie zaměřuje na vztahy mezi jedincem a skupinou, respektive mezi jedincem a společností, které je součástí. Modul Sociální psychologie propojuje témata psychologie a sociologie. Účastníci se zaměří na chování lidí, jejich zkušenosti a formy života, pod vlivem různých sociálních podnětů v konkrétních společenských podmínkách.


Doporučená literatura

  • Baudrillard, Jean. O svádění. Olomouc: Votobia, 1996
  • Bauman, Zygmunt. Tekuté časy – život ve věku nejistoty. Praha: Academia, 2017
  • Bauman, Zygmunt, Lyon, David. Tekutý dohled. Praha: Broken Books, 2013
  • Blatný, Marek. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010
  • Lefebre, Henri. Urbánní revoluce. Praha: Broken Books, 2022

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle