Úvod do sociologie

Anotace

Úvod do sociologie seznámí studenty se základní problematikou základních funkcí sociologie, historickou exkurzí a se zakladateli sociologie. V rámci modulu se budou studenti věnovat zkoumání forem společenského života, teorii sociálního chování a lidských skupin. Jaké jsou proudy současného sociologického myšlení, jaké jsou ve společnosti sociální skupiny a nerovnosti. Součástí modulu je také teorie socializace a kultury a teorie sociologického výzkumu.


Doporučená literatura

  • BLÁHA, I. A. Československá sociologie. Brno: DOPLNĚK, 1997
  • HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006
  • BERGER, P. L. Pozvání do sociologie. Praha: FMO, 1991
  • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999
  • JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle