Úvod do správního práva

Anotace

Cílem tohoto modulu je podat základní informace o správním právu (o jeho předmětu, zařazení do systému práva či pramenech) a o základních skutečnostech, kterými se správní právo zabývá (jako jsou formy činnosti ve veřejné správě, správní dozor apod.). Správní právo představuje soubor právních norem, které upravují organizaci a činnost veřejné správy, resp. vztahy, které vznikají mezi vykonavateli a adresáty veřejné správy.


Doporučená literatura

  • Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 8. vydání. C.H.Beck, Praha, 2012. ISBN 978-80-7179-254-3
  • Jemelka, L., Vetešník, P., Libosvár, O.: Zákon o kontrole. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-271-7
  • Gadasová, D.: Správní právo. Univerzita Palackého, Olomouc, 2000. ISBN 80- 24-0125-8
  • Hendrych, D.: Správní věda. Teorie veřejné správy. 3. vydání. Wolters Kluwer, Praha, 2009. ISBN 978-80-7357-458-1
  • Jemelka, L.: Stížnosti vyřizované obcemi. Obec a právo, 2008

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle