Základy soukromého práva

Anotace

Tento modul se orientuje na získání základních poznatků o hlavních právních aspektech podnikání, se zvláštním důrazem na soukromé právo. Cílem modulu je poskytnout studentům základní přehled o členění práva na veřejné a soukromé a o vývoji soukromého a občanského práva. Studenti se díky modulu dozvědí o vztahu občanského práva k jiným odvětvím, získají přehled o zařazení občanského práva v systému soukromoprávním a seznámí se s ústavními základy práva soukromého.


Doporučená literatura

  • Hurdík Jan a kolektiv: Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva. Aleš Čeněk
  • Raban Přemysl a kolektiv: Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. Vydavatelství Václav Klemm
  • Fiala, J., Hurdík, J.,Ronovská, K., Dobešová, L.: Občanské právo hmotné. Multimediální učební text, PrF MU Brno
  • Janečková, E., Horálek, V., Eliáš, K.: Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Nakladatelství Linde
  • Zlámal, J.; Haluza, J.: Občanský a společenskovědní základ. Computer Media.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle