Studium LLM

Master of Laws (LLM) je profesně vzdělávací program, který je zaměřen na oblast soukromého a obchodního práva.

Co to je LLM?

Executive Master of Laws (LLM) je profesně vzdělávací program, který je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti soukromého práva se specializací na právo obchodní.

Pro koho je studium LLM určeno?

Program LLM je díky svému praktickému zaměření určen především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.

Jak studium probíhá?

Studium programu LLM na BRITISH BUSINESS SCHOOL se skládá z deseti specializovaných modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Výuka programů pak probíhá kombinovanou formou – na začátku semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře s interaktivní výukou zaměřenou na praxi pod vedením odborných lektorů. Dále pak studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít veškeré výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní čtyř celodenních seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně obhajuje.

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu?

Podmínkou pro přijetí do programu LLM je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni. Přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají.

Jaký je přínos titulu LLM?

Absolvent programu LLM získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, které budou doplněny konkrétními případy z praxe.

Cena

Cena za studium LLM činí 94 000 Kč bez DPH.

Zahájení nových cyklů

Studium LLM zahajujeme 3x ročně: březen, květen a listopad.

Nabídka studijních programů

Kvalitní studium LLM na BRITISH BUSINESS SCHOOL

Při podání přihlášky nyní získáte možnost kvalitního studia LLM za cenu 94 000 Kč bez DPH (původní cena studia 134 000 Kč bez DPH).

Za podání přihlášky neplatíte žádný manipulační poplatek! Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zašlete poštou na naši adresu.

Přihlaste se nyní.

Využijte nyní mimořádnou cenu studia.

Cena studia v Kč

134 000 Kč bez DPH 94 000 Kč bez DPH 113 740 Kč s DPH

Cena studia v EUR

5 469 EUR bez DPH 3 840 EUR bez DPH 4 646 EUR s DPH
  • Podání přihlášky
    je zdarma
  • Nezabere více
    jak 2 minuty
  • Pomohou vám naše
    studijní koordinátorky

Reference firem

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle