Titul LL.M.

Za titulem LL.M. se skrývá zkratka anglického sousloví
Master of Laws, nebo latinské Legum Magister.

Obecné informace k titulu LL.M.

 • Za titulem LL.M .se skrývá zkratka anglického sousloví Master of Laws, nebo latinské Legum Magister.

 • Obor je zaměřen na oblast práva, v případě BRITISH BUSINESS SCHOOL zejména na právo obchodní. Absolvent LLM programu získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, doplněné o konkrétní případy z praxe.

 • Po úspěšném absolvování profesně vzdělávacího programu si absolvent může zapsat titul za své jméno v následujícím tvaru: Petr Chytrý, LL.M.

 • Studium LLM je díky svému praktickému zaměření určeno především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.

 • Tento anglosaský titul je v zemích svého původu na úrovni magisterského studia, v České republice se však o akademický titul nejedná a nelze ho tedy zapsat do občanského průkazu. Řadí se mezi celoživotní profesní vzdělávání a neopravňuje svého držitele k tomu, aby se mohl přihlásit k advokátním zkouškám.

Titul LL.M. svým držitelům poskytuje mnoho výhod pro další uplatnění na profesní dráze a všem potenciálním zaměstnavatelům vysílá jasný signál o ochotě se i nadále vzdělávat.

Studijní programy

Při studiu LLM se u nás setkáte s řadou zajímavých lidí jak přímo z vašeho oboru, tak i špičkami českého byznysu. Díky seminářům a tematickým setkáním tak získáte cenné kontakty, které můžete následně využít i v profesním životě. Můžete se také stát členy našeho absolventského klubu.

Titul LL.M. není dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v České republice definován jako akademický titul, ale je udělován jako profesní neakademický titul dokládající rozšířené manažerské vzdělání s praxí nad rámec vysoké školy. Nelze ho tudíž zapisovat do občanského průkazu.

více o studijních programech

Podmínky přijetí

Předpokladem pro přijetí ke studiu profesního vzdělávacího programu LLM je ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni, nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA, nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí, či manažerské pozici.

Titul LL.M. je v zahraničí dlouhodobě považován za standard ve vzdělání většiny manažerů či vedoucích pracovníků. Jeho dosažení je uznáváno a dobře hodnoceno zejména v nadnárodních a zahraničních organizacích.

Výhody titulu LL.M.

 • Získání nových znalostí a dovedností.
 • Výrazné posílení hodnoty každého absolventa na pracovním trhu.
 • Náskok před konkurencí.
 • Navázání profesních kontaktů.
 • Nastartování úspěšného kariérního růstu.
 • Přístupu k lepším a lépe placeným pracovním pozicím.
 • Nové trendy a nejmodernější postupy.
 • Titul je signál o ochotě jedince se vzdělávat.

Přednosti titulu LL.M.

Již samotná podstata titulu LL.M. vyjadřuje, že se nejedná o ekvivalent k vysokoškolskému studiu. Studium LLM se totiž orientuje na prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, a tyto znalosti efektivně a se zapojením nejmodernějších postupů aplikuje na praktické manažerské problémy.

Díky této orientaci na praxi je hodnota studia LLM nepopiratelná a studium díky ní poskytuje absolventům okamžité zvýšení profesní kvalifikace. Výuka je realizována ve spolupráci s uznávanými odborníky z nejrůznějších oborů, kteří studentům předávají vlastní mnohaleté praktické zkušenosti.

Vedle toho mají studenti možnost rozebírat s lektory nejaktuálnější manažerské trendy i záležitosti jejich vlastních profesních postupů. Výuka v seminářích je tak silně zaměřena na probírání reálných situací a řešení případových studií.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle