Titul BBA

Za titulem BBA se skrývá zkratka anglického sousloví
Bachelor of Business Administration.

Obecné informace k titulu BBA

 • Studium BBA (Bachelor of Business Administration) je ekvivalentem bakalářského studia v obchodní administrativě nebo bakaláře managementu a podnikového hospodářství.

 • Zaměřuje se na získání nových znalostí a dovedností, jež absolventi využijí především ve své praxi.

 • Tento anglosaský titul je v zemi svého původu uznáván právě jako bakalář. V České republice se však o akademický titul nejedná a nelze ho tedy zapsat do občanského průkazu. Řadí se mezi celoživotní profesní vzdělávání.

 • Po úspěšném absolvování profesně vzdělávacího programu si absolvent může zapsat titul za své jméno v následujícím tvaru: Marie Šikovná, BBA

Titul BBA svým držitelům poskytuje mnoho výhod pro další uplatnění na profesní dráze a všem potenciálním zaměstnavatelům vysílá jasný signál o ochotě se i nadále vzdělávat.

Studijní programy

Při studiu BBA se u nás setkáte s řadou zajímavých lidí jak přímo z vašeho oboru, tak i špičkami českého byznysu. Díky seminářům a tematickým setkáním tak získáte cenné kontakty, které můžete následně využít i v profesním životě. Můžete se také stát členy našeho absolventského klubu.

Titul BBA není dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v České republice definován jako akademický titul, ale je udělován jako profesní neakademický titul dokládající rozšířené manažerské vzdělání s praxí nad rámec vysoké školy. Nelze ho tudíž zapisovat do občanského průkazu.

více o studijních programech

Podmínky přijetí

Předpokladem pro přijetí ke studiu profesního vzdělávacího programu BBA je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Titul BBA je v zahraničí dlouhodobě považován za standard ve vzdělání většiny manažerů či vedoucích pracovníků. Jeho dosažení je uznáváno a dobře hodnoceno zejména v nadnárodních a zahraničních organizacích.

Výhody titulu BBA

 • Získání nových znalostí a dovedností.
 • Výrazné posílení hodnoty každého absolventa na pracovním trhu.
 • Náskok před konkurencí.
 • Navázání profesních kontaktů.
 • Nastartování úspěšného kariérního růstu.
 • Přístup k lepším a lépe placeným. pracovním pozicím.
 • Nové trendy a nejmodernější postupy.
 • Titul je signál o ochotě jedince se vzdělávat.

Přednosti titulu BBA

Již samotná podstata titulu BBA vyjadřuje, že se nejedná o ekvivalent k vysokoškolskému studiu. Studium BBA se  orientuje na prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, a tyto znalosti efektivně a se zapojením nejmodernějších postupů aplikuje na praktické manažerské problémy.

Díky této orientaci na praxi je hodnota studia BBA nepopiratelná a studium díky ní poskytuje absolventům okamžité zvýšení profesní kvalifikace. Výuka je realizována ve spolupráci s uznávanými odborníky z nejrůznějších oborů, kteří studentům předávají vlastní mnohaleté praktické zkušenosti.

Vedle toho mají studenti možnost rozebírat s lektory nejaktuálnější manažerské trendy i záležitosti jejich vlastních profesních postupů. Výuka v seminářích je tak silně zaměřena na probírání reálných situací a řešení případových studií.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle