LLM – Executive LLM

Executive LLM je tradiční a uznávaný model studia, který je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti soukromého práva se specializací na právo obchodní.

Přínosy a obsah programu

 • V rámci tohoto programu se studenti seznámí s principy a zásadami nového občanského zákoníkuzákona o obchodních korporacích.

 • Pozornost je věnována především právu obchodních společností, závazkovým právním vztahům a obchodnímu právu v mezinárodním kontextu, ale i na další právní oblasti, jako jsou finanční právo, právo hospodářské soutěže, insolvenční a pracovní právo.

 • Absolvent získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, které budou doplněny konkrétními případy.

 • Program je díky svému praktickému zaměření určen především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro manažery společností, ředitele firem a pracovníky, kteří se zabývají právem a kteří pracují na zdokonalení své kvalifikace.

Cena studia LLM

Nejbližsí cyklus studia LLM říjen 2024.

Využijte nyní mimořádnou cenu studia.

Cena studia v Kč

134 000 Kč bez DPH 94 000 Kč bez DPH 113 740 Kč s DPH

Cena studia v EUR

5 469 EUR bez DPH 3 840 EUR bez DPH 4 646 EUR s DPH
 • Podání přihlášky
  je zdarma
 • Nezabere více
  jak 2 minuty
 • Pomohou vám naše
  studijní koordinátorky

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany BRITISH BUSINESS SCHOOL a výklad za první dva moduly.

 • V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také dva semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

Zobrazit více informací

Akreditace ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditována ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), která je akreditační institucí pro mezinárodní školy, vysoké školy a univerzity. BBS získala pro svou činnost status Premier ASIC. Akreditace ASIC usnadňuje studentům jejich rozhodování, jelikož průkazně informuje o tom, že jimi akreditované školy, univerzity a vzdělávací organizace patří mezi vysoce kvalitní instituce.

ASIC je uznáván UKVI ve Velké Británii a je členem CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovněž je členem BQF (British Quality Foundation) a institucionálním členem EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle