DBA – Executive Management

Studium je určeno pro vrcholové manažery, kteří chtějí na sobě neustále pracovat
a držet krok s nejnovějšími trendy.

Přínosy a obsah programu

 • Studenti se zaměřují na aplikaci moderních trendů do praxe a soustředí se na reálné problémy, s nimiž se firmy nebo veřejné instituce běžně setkávají.

 • Program nabízí 8 odborných seminářů zaměřených na praktické dovednosti v oblastech strategie, managementu, inovativních řešení, procesních postupů, leadershipu, IT či psychologie.

 • Program DBA - Executive Management přináší komplexní pohled na problematiku řízení podniku od provozních záležitostí po inovativní řešení, které musí reagovat na současné trendy (například robotizace), využívání zdrojů, vytvoření strategických plánů až po audit. Studium je určeno pro vrcholové manažery, kteří chtějí na sobě neustále pracovat a držet krok s nejnovějšími trendy.

Cena studia DBA

Nejbližší cyklus studia DBA říjen 2024.

Přihlaste se teď za výhodnější cenu.

Cena studia v Kč

165 000 Kč bez DPH 125 000 Kč bez DPH 151 250 Kč s DPH

Cena studia v EUR

6 734 EUR bez DPH 5 100 EUR bez DPH 6 171 EUR s DPH
 • Podání přihlášky
  je zdarma
 • Nezabere více
  jak 2 minuty
 • Pomohou vám naše
  studijní koordinátorky

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem osm studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Z každého modulu musí student vypracovat seminární práci o rozsahu 10 normostran. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.
 • Výuka je rozdělena do čtyř seminářů, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje metodologický seminář a jeden vzdělávací modul.
 • V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá moduly 3 a 4. V druhém semestru probíhají další dva semináře. Nejprve s výkladem za moduly 5 a 6, následně seminář s moduly 7 a  8. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
 • Výklad za jeden modul je v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (4x45 minut).
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.
 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.
 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce v rozsahu minimálně 80 normostran a její následnou obhajobou.
 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.
Zobrazit více informací

Akreditace ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditována ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), která je akreditační institucí pro mezinárodní školy, vysoké školy a univerzity. BBS získala pro svou činnost status Premier ASIC. Akreditace ASIC usnadňuje studentům jejich rozhodování, jelikož průkazně informuje o tom, že jimi akreditované školy, univerzity a vzdělávací organizace patří mezi vysoce kvalitní instituce.

ASIC je uznáván UKVI ve Velké Británii a je členem CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovněž je členem BQF (British Quality Foundation) a institucionálním členem EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle