Risk management

Anotace

Risk management, nebo také zacházení s riziky, je zaměřen na řízení projektů i procesů, v němž se studenti soustředí na zjišťování reálných i potenciálních rizik a případných nežádoucích důsledků. Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy měření rizika firmy a tradičními metodickými přístupy k praktickému snižování rizika firmy. Studenti budou rovněž seznámeni s principy modelování změnových procesů firmy, na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů.


Doporučená literatura

  • Fotr, J., Hnilica, J. (2014). Aplikovaná analýza rizika. 2. vydání. Grada
  • Tichý, M. (2006). Ovládání rizika: analýza a management. C.H. Beck
  • Špaček, M. (2014). Pravděpodobnostní přístupy k analýze rizik investičních projektů a jejich využití v praxi. 1. vyd. Plzeň, NAVA
  • Fotr, J., Souček, I. (2019). Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: Jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Grada.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle