Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Předmětem jejího odborného zájmu je problematika municipální politiky a lokálního rozvoje, zejména pak otázky týkající se partnerství, občanského sektoru i významu občanského sektoru v rozvoji území. Specifická pozornost je z odborné stránky věnována otázkám partnerství a jeho významu v rozvoji území.

Ve své dlouholeté praxi spolupracuje s řadou místních i regionálních reprezentantů, na národní úrovni odborně spolupracuje se svazem měst a obcí na realizaci projektů podpořených z evropských strukturálních fondů.

Je odbornou asistentkou na katedře regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze a pedagogickým pracovníkem katedry veřejné správy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., v Praze.

Je absolventkou inženýrského studijního oboru veřejná správa a regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také posléze získala doktorský titul.

V průběhu doktorského studia absolvovala roční studijní stáže na Univerzitě Pierre Mendes France v Grenoblu a Institutu rozvojových studií ve švýcarské Ženevě.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle