Projektový management ve veřejné správě

Anotace

Modul se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Je proto vhodný jednak pro osoby zodpovědné za zavádění projektového řízení ve své společnosti, jednak pro manažery nebo vedoucí projektů, kteří se starají o svěřený projekt v různých oblastech působnosti.


Doporučená literatura

  • BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1975-7
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5
  • DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2149-1
  • EVANGELU, Jaroslava Ester. Diagnostické metody v personalistice. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-837-7
  • PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3809- 3

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle